Information and Knowledge Society

The role of Friday sermon in shaping the opinion of the worshippers in Jordan

Doctoral Programme on the Information and Knowledge Society
01/02/2016

Author: Philip Odeh Madanat 
Programme: Doctoral Programme on the Information and Knowledge Society
Language: English
Supervisors: Dr Joan Francesc  Fondevila Gascón and Dr. Saleh K. Abu-Osba 
Departament / Institut: Internet Interdisciplinary Institute (IN3)
Keywords: sermon, mosque, public opinion, framing, Jordan 
+ Link

Summary

Aquest estudi de camp investiga la intricada relació entre el sermó de divendres (khutba) i l'opinió pública dels fidels a Jordània. Impulsada per l'etiqueta tabú assignada a beques en khutba, es verifica si l'establiment de l'agenda, l'elaboració i el procés d'encebament en la comunicació de masses (els mitjans) s'aplica a la comunicació pública (la mesquita). Les observacions de camp (sis mesos amb tres informants) de tall transversal amb les conclusions extretes de les entrevistes en profunditat amb els actors interessats, anàlisi de contingut temàtic de 24 khutbas diferents a Amman i Zarqa, l'anàlisi de la cobertura pertinent en els mitjans impresos i en línia, i un qüestionari a 200 mesquita dels assistents. El període cobert és del 2008 al 2013, talls transversals de la primavera àrab i el seu canvi polític posterior. La hipòtesi és que en un mercat de lleialtats, el predicador pot afectar la percepció de la realitat de les seves adoradors en tot el que pot evadir les regulacions estatals i complir amb les expectatives de la seva audiència mitjançant l'establiment de la seva agenda el tema de re khutba i els seus atributs.