Notícies

La UOC obre una convocatòria d'estades de recerca postdoctorals

23/12/2022
El termini per enviar sol·licituds és el 17 de febrer de 2023

 La Comissió de Recerca i Innovació de la UOC ha aprovat la publicació d'una convocatòria d'oferta de cinc places per fer estades de recerca postdoctorals de tres anys a la Universitat. Les places van adreçades a personal docent i investigador postdoctoral especialitzat en qualsevol de les àrees dels grups de recerca de la Universitat. El termini per enviar sol·licituds és el 17 de febrer de 2023.

La convocatòria s'adreça a personal investigador que hagi obtingut el títol de doctorat, sigui a la UOC o a altres institucions, i que compleixi els requisits que estableixen les bases. Les persones amb un títol de doctorat de la UOC han de demostrar haver fet una estada postdoctoral en una altra universitat o centre de recerca durant un període d'almenys dos anys.

Aposta per la interdisciplinarietat

La convocatòria ofereix dues modalitats per presentar-hi sol·licituds: la Modalitat Estàndard i la Modalitat Interdisciplinària. No hi ha cap nombre concret de places reservat per a cada modalitat per separat, si be, la millor candidatura que opti a la Modalitat  Interdisciplinària que sigui valorada amb la puntuació mínima que s’estableix a les bases, tindrà una plaça garantida en aquesta modalitat. Les altres quatre places s’adjudicaran segons la puntuació obtinguda en la seva valoració, independentment de la modalitat.

Una mateixa persona no es pot presentar a totes dues modalitats.

Persones beneficiàries

Es pot beneficiar d'aquest programa el personal investigador que hagi obtingut el títol de doctorat després de l'1 de gener del 2015 i abans de la data d'acabament del període de presentació de sol·licituds, o bé després de l'1 de gener del 2013 si, abans del termini d'acceptació de l'ajut, justifica que, després d'aquesta data, ha estat de baixa per maternitat o ha tingut persones dependents al seu càrrec.

A més, les persones beneficiàries d'aquestes places no poden haver estat contractades de manera laboral o mercantil per la UOC en els dos anys immediatament anteriors a la publicació d’aquesta convocatòria.

La resolució provisional de la convocatòria es farà pública a partir del 31 de març, amb un període per presentar al·legacions fins al 5 d’abril.  La resolució definitiva es farà pública a partir del 24 d'abril.

Documentació generada