Qui investiga

L’activitat de recerca, innovació i transferència de la UOC s'organitza en 45 grups d’R&I vinculats a un estudi o a un dels tres centres de recerca de la Universitat: l'IN3, l'eHealth Center i l'eLearn Center.

La recerca, bàsicament feta pels professors, actualment s’especialitza en els àmbits de les arts i humanitats, les ciències socials, les ciències de la salut i la tecnologia i la comunicació: identitat, cultura, art i societat; tecnologia i acció social; globalització, pluralisme jurídic i drets humans; fiscalitat, relacions laborals i prestacions socials; Internet, tecnologies digitals i nous mitjans; sistemes i serveis de la informació i les comunicacions, i gestió de la informació i les comunicacions. Cal destacar dues àrees especialment significatives pel que fa a l’activitat científica de la Universitat: la societat de la informació i el coneixement i l’aprenentatge virtual (e-learning).