Comissió de Recerca i Innovació

La Comissió de Recerca i Innovació és un òrgan col·legiat de suport i assessorament al Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca, responsable d’establir les estratègies i les accions derivades de la política de recerca i innovació de la UOC. Entre els objectius i funcions d’aquesta comissió hi ha:

 • Foment del creixement i la consolidació de les línies d'actuació prioritàries en matèria de recerca.
 • Supervisió i informació de la idoneïtat de les propostes de nous projectes d'R+I i sol·licituds d'infraestructures, de beques de formació i de qualsevol altra petició de finançament a organismes externs.
 • Elaboració de la memòria anual de recerca i ajuda al desenvolupament de les propostes de millora que es derivin de la valoració que se'n faci.
 • Garantia de qualitat dels programes formatius dels investigadors novells i proposta de formació contínua del professorat i del personal investigador.
 • Supervisió de l'ordenació i agrupació de l'activitat de recerca i promoció de la transferència de coneixement i innovació al teixit socioeconòmic local, estatal i internacional, a més de potenciar l'explotació de resultats de recerca, amb la finalitat d'afavorir l'esperit emprenedor.
 • Proposta d'objectius i fites per assolir en un període determinat d'acord amb el Pla estratègic.
 • Proposta del mecanisme d'avaluació de l'activitat de recerca i coordinació un cop aprovat.
 • Proposta de mesures o activitats d'incentivació i eficiència de l'activitat de recerca i innovació, i també de visibilitat i d'impacte científic.
 • Coordinació d'activitats d'intercanvi de coneixement i promoció de la interdisciplinarietat.
 • Proposta de formes i elements per a millorar la gestió de l'activitat de recerca i innovació.
 • Altres tipus de propostes i activitats relacionades amb la recerca i la innovació.
Qui en forma part?
 

Els membres de la Comissió de Recerca i Innovació són nomenats pel Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca. La comissió està formada pels membres següents:

 • Marta Aymerich Martínez, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca, com a presidenta
 • Mireia Riera Duran, directora de l’Àrea de Recerca i Innovació, com a secretària
 • Ciro Llueca Fonollosa, vicegerent de Recerca i Innovació
 • David Megías Jiménez, director de l'IN3
 • David Masip Rodó, director de l'Escola de Doctorat
 • Marc Alabert López, Gabinet de Planificació Estratègica
 • Daniel Aranda Juárez, Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació
 • Miquel Peguera Poch, Estudis de Dret i Ciència Política
 • Julie Wilson, Estudis d'Economia i Empresa
 • Diego Redolar Ripoll, Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
 • Elisenda Ardèvol Piera, Estudis d'Arts i Humanitats
 • Carme Carrión Ribas, Estudis de Ciències de la Salut i coordinació científica de l'eHealth Center
 • Ferran Adelantado Freixer, Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
 • Albert Sangrà Morer, coordinació científica de l'elearning research
 • Santi Caballé Llobet, coordinació científica de l'elearning research