Comissió de Recerca i Transferència

És un òrgan col·legiat de suport i assessorament al Vicerectorat de Recerca, Transferència i Emprenedoria, responsable d'establir les estratègies i les accions derivades de la política de recerca i transferència de la UOC.

Els membres de la Comissió de Recerca i Transferència són nomenats pel Vicerectorat de Recerca, Transferència i Emprenedoria

 

Presidència

Vicerector de Recerca, Transferència i Emprenedoria: Xavier Vilajosana

Coordinació

Vicegerent de Recerca i Transferència: Ciro LLueca 

Directores/ors, subdirectores/ors Centres/Estudis

 •  El coordinador científic de l'eLearning Research Program: Albert Sangrà
 •  Estudis de Ciències de la Salut: Carme Carrión
 •  Estudis de Ciències de la Informació i la Comunicació: Daniel Aranda
 •  El director de l'Escola de Doctorat: David Masip 
 •  El director de l'IN3: David Megías
 •  Estudis d'Arts i Humanitats: Joana Pujadas
 •  Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació: Ferran Adelantado
 •  Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació: Joan C. Medina
 •  Estudis d'Economia i Empresa: Julie Wilson
 •  La directora de l'eHC: Marta Aymerich 
 •  Estudis de Dret i Ciència Política: Miquel Peguera

 

Secretària 

La directora de l'Àrea de Recerca i Innovació: Mireia Riera


 • L'elaboració, coordinació i avaluació de les polítiques, estratègies i plans d'acció de recerca i transferència de la Universitat Oberta de Catalunya, d'acord amb els criteris aprovats pel Consell de Direcció.
 • La definició, coordinació i avaluació de les estructures acadèmiques de la recerca i la transferència.
 • El disseny, concessió i avaluació dels ajuts propis dedicats a la recerca i la transferència.
 • La coordinació de l'impuls per la captació de fons externs destinats a la recerca i la transferència.
 • La definició i seguiment dels indicadors i evidències que acompanyen en la presa de decisions i la difusió de l'activitat de recerca i transferència.
 • La promoció d'una cultura científica vinculada a la ciència oberta i amb impacte social.
 • El lideratge per l'ètica i la integritat de la recerca i la transferència per part de la comunitat UOC.