Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R)

L’Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R) de la Comissió Europea

 

La Comissió Europea va adoptar la Carta europea de l’investigador i el Codi de conducta per a la contractació d’investigadors. Aquests documents, que s’adrecen als investigadors, i també als ocupadors i finançadors dels investigadors, tant del sector públic com del privat, són elements clau de la política de la Unió Europea per a promoure les carreres dels investigadors. La contractació d’investigadors oberta, transparent i basada en el mèrit (OTM-R) és un dels eixos de la Carta europea de l’investigador. L’OTM-R ofereix avantatges als investigadors, les institucions i el sistema de recerca del país. Més concretament, l’OTM-R garanteix la igualtat d’oportunitats per a tots els candidats i facilita la mobilitat.

Per a facilitar l’adaptació dels centres de recerca a la Carta i els principis del Codi de conducta, la Comissió ha establert un procediment mitjançant el qual els centres que hi estiguin interessats poden definir la seva pròpia estratègia de recursos humans.

La Comissió Europea ha convidat a la participació de centres de recerca i universitats —entre els quals hi ha la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)— en aquesta iniciativa que duu a terme l’Espai Europeu de Recerca i que té l’objectiu de promoure la formació, el desenvolupament de les carreres professionals i la mobilitat de científics de tot Europa.

La UOC es compromet a participar en aquesta iniciativa tan important; no solament per a continuar refermant les seves polítiques, sinó també per a contribuir a incentivar la recerca d’excel·lència arreu d’Europa amb el suport de pràctiques i normes de qualitat reconegudes internacionalment.

El febrer del 2017 la UOC va fer el primer pas per a promoure el desenvolupament d’una estratègia de recursos humans adaptada als principis establerts en la Carta i el Codi de conducta amb la seva  Declaració de compromís. Des d’aleshores, el procés HRS4R a la UOC s’ha dut a terme amb un enfocament inclusiu i actiu-participatiu, i ha inclòs tota la comunitat investigadora, els òrgans de govern, totes les àrees de gestió i el personal d’administració i serveis.

S’ha elaborat una anàlisi interna de les polítiques i les pràctiques de la UOC sobre la base dels principis de la Carta i el Codi de conducta. Tot seguit, s’ha preparat un pla d’actuació, per mitjà del qual s’han prioritzat accions a dur a terme en els propers anys. L’estratègia per a l’excel·lència en recursos humans en recerca de la UOC està plenament alineada amb el pla estratègic vigent, fins el punt que totes les accions hi estan relacionades i seran monitoritzades pel Comitè de Direcció.

HRS4R és un procés de millora i el pla d’acció serà actualitzat periòdicament incorporant les recomanacions de la Comissió Europea i les avaluacions i revisions internes que seran dutes a terme de forma continuada amb la participació de tot el col·lectiu UOC de recerca i innovació.

El dia 21 d’agost de 2018, la Comissió Europea ha atorgat a la UOC el distintiu Human Resources Excellence in Research, el segell de qualitat que reconeix la capacitat d'atraure talent, generar un entorn de treball favorable, fomentar la recerca i potenciar la carrera dels investigadors en el marc europeu.

Contacte: hrstrategy@uoc.edu