Grups de Treball HRS4R

Comitè de Direcció (CD)

Responsable de dirigir el procés:

 •  Dr. Josep A. Planell, rector
 •  Dra. Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca
 •  Dra. Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació
 •  Dr. Carles Sigalés, vicerector de Docència i Aprenentatge
 •  Dr. Pere Fabra, secretari general
 •  Antoni Cahner Monzó, gerent
 •  Eduard Bosch, vicegerent de Finances i Recursos
 •  Mònica de Forn Riera, vicegerent de Recerca i Innovació

 

 

Responsable d’implementar el procés i de fer-ne el seguiment:

 • Mireia Riera, directora de l’Àrea de Recerca i Innovació (ARI)
 • José Miguel de la Dehesa, director de l’Àrea de Persones
 • Mònica Sosa, directora de Desenvolupament de Persones
 • Vanesa Martín, directora de Gestió i Serveis a l’Equip Propi
 • Núria Garcia, coordinadora tècnica de Gestió i Serveis a l’Equip Propi
 • María José Santos Abelairas, tècnica de Desenvolupament de Persones
 • Mònica Falqués, human resources business partner, Àrea de Persones
 • Eric Mesalles, tècnic de projectes d’R&I Funding Unit, Expert, ARI
 • David Font, tècnic de l’Àrea de Recerca i Innovació i Secretaria tècnica del Comitè d’ètica, Expert
 

Responsable de proporcionar consell i suport durant la implantació del procés:

 • Àlex López Borrull: professor i investigador, GAME, Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, R3
 • Andrea del Carmen Corres: investigadora predoctoral, TurbaLab, IN3, R1
 • Anna Clua: professora i investigadora, AGORA, Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, R3
 • Anna Elena Guerrero: professora i investigadora, TEKING, Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, R3
 • Antonio Escamilla: investigador predoctoral, DARTS, Estudis d’Arts i Humanitats, R1
 • Aura Esther Vilalta: professora i investigadora, DDI, Estudis de Dret i Ciència Política, R3
 • Christine Appel: professora i investigadora, REALTIC, Estudis d’Arts i Humanitats, R3
 • Daniel Riera: director Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, professor i investigador, ICSO, IN3, R3
 • Diego Redolar: professor i investigador, COGNITIVE NEUROLAB, Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, R3
 • Esther Simon: directora de Desenvolupament de Biblioteca
 • Ferran Adelantado: professor i investigador, WINE, IN3, R4
 • Guillem García: director de Recerca i Anàlisi de Tendències a l’elearning Innovation Center de la UOC
 • Iolanda García: professora i investigadora, Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, R3
 • Isabel Ruiz: investigadora Ramón y Cajal, TURBA Lab, IN3, R3
 • Israel Conejero: responsable de projectes a l’eHealth Center
 • Ivan Serrano: professor i investigador, TURBA Lab, IN3, R2
 • Javier Borge: investigador, CoSIN3, IN3, R4
 • Jordi Conesa: professor i investigador, SmartLearn, Comitè d’Empresa, R4
 • José Israel Reyes: investigador predoctoral, GENTIC, IN3, R1
 • Josep Lladós: professor i investigador, DigiBiz, Estudis   d’Economia i Empresa, R4
 • Julio Meneses: professor i investigador, GenTIC, IN3, R3
 • Marga Franco: mànager de programa, Escola de Doctorat
 • María Canudas: advocada de l’Assessoria Jurídica i Secretaria tècnica Comitè d’ètica
 • Maria Taulats: directora de l’Àrea de Planificació i Qualitat
 • Marta Bernabeu: tècnica de Recerca i Anàlisi de Tendències
 • Mercè Guillén: tècnica de Comunicació digital
 • Mikel Barreda: professor i investigador, GADE, Estudis de Dret i Ciència Política, R3
 • Mila Sáinz: professora i investigadora, GenTIC, IN3, R4
 • Montserrat García: professora i investigadora, KIMO, Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, R3, Comitè d’empresa
 • Nadja Gmelch: cap de projectes, Àrea de Globalització i Cooperació
 • Natàlia Cantó: professora i investigadora, PROTCIS, Estudis d’Arts i Humanitats, R3
 • Natàlia Cugueró: professora i investigadora, SUMA, Estudis d’Economia i Empresa, R3
 • Rubén Nieto: professor i investigador, eHealth Lab, Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, R4
 • Santi Caballé: professor i investigador, SmartLearn, Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, R4
 • Sergio García: director d’R&I Finance and Budget