Grups de Treball HRS4R

Comitè de Direcció (CD)

Responsable de dirigir el procés:

 •  Dr. Josep A. Planell, rector
 •  Dra. Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca
 •  Dra. Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació
 •  Dr. Carles Sigalés, vicerector de Docència i Aprenentatge
 •  Dr. Pere Fabra, secretari general
 •  Antoni Cahner Monzó, gerent
 •  Eduard Bosch, vicegerent de Finances i Recursos
 •  Mònica de Forn Riera, vicegerent de Recerca i Innovació

 

 

Responsable d’implementar el procés i de fer-ne el seguiment:

 •  Mireia Riera, directora de  l’Àrea de Recerca i Innovació (ARI)
 •  José Miguel de la Dehesa, director de l’Àrea de Persones
 •  Cristina Rajo, directora d’R&I Funds Unit, ARI
 •  Mònica Sosa, directora de Desenvolupament de Persones
 •  Vanesa Martín, directora de Gestió i Serveis a l’Equip Propi
 •  Núria Garcia, coordinadora tècnica de Gestió i Serveis a l’Equip Propi
 •  María José Santos Abelairas, tècnica de Desenvolupament de Persones
 •  Mònica Falqués, human resources business partner, Àrea de Persones
 •  Eric Mesalles, tècnic de projectes d’R&I Funds Unit, Expert, ARI
 •  David Font, tècnic de l’Àrea de Recerca i Innovació i del Comitè d’Ètica i president del Comitè d’Empresa, Expert
 

Responsable de proporcionar consell i suport durant la implantació del procés:

 • Àlex López Borrull: professor i investigador, GAME , Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, R3
 • Andrea del Carmen Corres: investigadora predoctoral, TurbaLab, IN3, R1
 • Anna Clua: professora i investigadora, AGORA, Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació, R3
 • Anna Elena Guerrero: professora i investigadora, TEKING, Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, R3
 • Antonio Escamilla: investigador predoctoral, DARTS, Estudis d’Arts i Humanitats, R1
 • Aura Esther Vilalta: professora i investigadora, DDI, Estudis de Dret i Ciència Política, R3
 • Christine Appel: professora i investigadora, Estudis d’Arts i Humanitats, R3
 • Daniel Riera: director del programa d’Enginyeria Informàtica, professor i investigador, ICSO, IN3, R3
 • Diego Redolar: professor i investigador, COGNITIVE NEUROLAB, Estudis de Ciències de la Salut, R3
 • Esther Simon: directora de Desenvolupament de Biblioteca
 • Ferran Adelantado: professor i investigador, WINE, IN3, R4
 • Gemma Ruiz: investigadora predoctoral, eHealthLab, Estudis de Ciències de la Salut, R1
 • Guillem García: director de Recerca i Anàlisi de Tendències a l’eLearn Center de la UOC
 •  Iolanda García: professora i investigadora, Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, R3
 •  Isabel Ruiz: investigadora Ramón y Cajal, TURBA Lab, IN3, R3
 •  Israel Conejero: responsable de projectes a l’eHealth Center i   assessor d’R+I, Oficina del Vicerectorat
 •  Ivan Serrano: investigador, TURBA Lab, IN3, R2
 •  Javier Borge: investigador, CoSIN3, IN3, R4
 •  Jordi Conesa: professor i investigador, SmartLearn, Comitè d’Empresa, R4
 •  José Israel Reyes: investigador predoctoral, GENTIC, IN3,   R1
 •  Josep Lladós: professor i investigador, DigiBiz, Estudis   d’Economia i Empresa, R4
 •  Julio Meneses: professor i investigador, GenTIC, IN3, R3
 •  Mar Martínez: investigadora predoctoral, Feed2Learn, Estudis   de Psicologia i Ciències de l’Educació, R1
 •  Marga Franco: mànager de programa, Escola de Doctorat
 •  María Canudas: advocada de l’Assessoria Jurídica
 •  Maria Taulats: directora de l’Àrea de Planificació i Qualitat
 •  Marta Bernabeu: tècnica de Recerca i Anàlisi de Tendències
 •  Mercè Guillén: tècnica de Comunicació corporativa
 •  Mikel Barreda: professor i investigador, GADE, Estudis de Dret i Ciència Política, R3
 •  Mila Sáinz: professora i investigadora, GenTIC, IN3, R4
 •  Montserrat García: professora i investigadora, KIMO, Estudis   de Ciències de la Informació i de   la Comunicació, R3
 •  Nadja Gmelch: cap de projectes, Àrea de Globalització i Cooperació
 •  Natàlia Cantó: professora i investigadora, PROTCIS, Estudis d’Arts i Humanitats, R3
 •  Natàlia Cugueró: professora i investigadora, SUMA, Estudis d’Economia i Empresa, R3
 •  Rubén Nieto: professor i investigador, eHealth Lab, Estudis de Ciències de la Salut, R4
 •  Santi Caballé: professor i investigador, SmartLearn, Estudis d’Informàtica, Multimèdia i   Telecomunicació, R4
 •  Sergio García: director d’R&I Finance and Budget
 •  Tayrine dos Santos: investigadora predoctoral, CNSC, de l’IN3, R1
 •  Verna Alcalde: investigador predoctoral, Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació, R1