Grups de recerca

Laboratori d'Estudis Literaris Globals
Laboratori d'Estudis Literaris Globals (GlobaLS)
Introducció
 
El grup Global Literary Studies (GlobaLS) se centra en l’estudi de la història literària amb una perspectiva global, que entenem com un enfocament de recerca que es fixa en fenòmens culturals i literaris transfronterers més enllà del marc nacional. D’acord amb això, aquest grup té quatre objectius científics principals:
 
  • Revisar marcs teòrics existents que tractin sobre la noció de global per tal d’aprofundir en la seva aplicació dins dels estudis literaris, considerant noves unitats analítiques com ara ciutats, regions, rius, mars i oceans.
  • Promoure l’estudi global de literatura amb una perspectiva interdisciplinària dins de les humanitats i les ciències socials.
  • Contribuir a l’anàlisi de processos, llocs i actors literaris a una escala local i global per mitjà de diferents estudis de cas.
  • Contribuir a l’avanç de l’estudi global de literatura utilitzant anàlisis macrohistòriques i microhistòriques i eines computacionals dins d’un marc d’humanitats digital. Aquests objectius científics es provaran mitjançant un focus de recerca triple: entorns literaris globals, la novel·la global i els fluxos de traducció globals.
Tornar a dalt
Membres
Més informació
Projectes oberts
Tornar a dalt