Recerca

L’IN3 està format per onze grups de recerca, que centren la seva activitat en qüestions com:

 • Cura i preparació en la societat en xarxa
 • Seguretat i privacitat de la informació i de xarxes
 • Gènere i TIC
 • Sistemes complexos
 • Enginyeria de programari
 • Transformacions urbanes
 • Xarxes de comunicació i canvi social
 • Intel.ligència artificial
 • Internet de les coses
 • Digital Commons
 • Estudis Literaris Globals i Humanitats Digitals

 

Per a poder esdevenir un grup de recerca de l'IN3, cal passar un procés de selecció a través de les convocatòries, tant internes com externes, que s'obrin a tal efecte. En aquestes convocatòries se seleccionarà l'investigador líder d'un grup, que pot incorporar també les figures següents: investigadors predoctorals, investigadors postdoctorals, tècnics de suport a la recerca, gestors de projectes, professorat de la Universitat, staff scientists o research associates, entre altres figures.

Cal tenir present que tots els grups hauran de passar per un procés d'avaluació periòdica per tal de poder-se mantenir adscrits a l'Institut. En cas que un grup no superi el procés d'avaluació (i també en els casos de jubilació o sortida del líder del grup de la institució), el grup es dissoldrà i perdrà la seva vinculació a l'Institut.