Comissi Cientfica de l'IN3

La presidncia de la Comissi recau en Maxi San Miguel, catedrtic de Fsica a la Universitat de les Illes Balears (UIB) i director de l'Institut de Fsica Interdisciplinria i Sistemes Complexos (IFSIC), centre mixt de la UIB i del Consell Superior d'Investigacions Cientfiques (CSIC).

A banda del president, nou persones ms formen part de la Comissi Cientfica de l'IN3, Scientific Advisory Board (SAB) en angls. Els membres de la Comissi sn els segents:

Madeleine Akrich, Centre de Sociologie de l'Innovation, Mines ParisTech, investigadora snior. (Sociologia i tecnologia)

Carles Antn, director de programes d'R+D, investigador snior, Centre Tecnolgic de Telecomunicacions de Catalunya. (Processament de senyal per a comunicacions)

Jeanette Hofmann, directora del Humboldt Institute for Internet and Society. (Poltica i internet)

Paola Inverardi, professora del Departament d'Enginyeria de la Informaci, Informtica i Matemtiques de la Universitat de L'Aquila. (Modelitzaci i enginyeria de programari)

Simon Marvin, director del Urban Institute, Universitat de Sheffield. (Estudis urbans i recerca sobre infraestructures)

Roberto di Pietro, cap de recerca sobre seguretat global a Nokia Bell Labs. (Seguretat i privadesa)

Mauricio Resende, investigador principal, Amazon. (Simulaci i heurstica)

Barbara Schneider, catedrtica i professora distingida de la ctedra John A. Hannah, a la Facultat d'Educaci i el Departament de Sociologia de la Universitat Estatal de Michigan. (Gnere i STEM)

Helen Margetts, directora de l'Oxford Internet Institute, politloga especialitzada en govern en l'era digital, poltica i poltiques pbliques, cincia de dades i mtodes experimentals.

 

Les activitats a realitzar pels membres del SAB consisteixen a elaborar un informe d'avaluaci sobre l'activitat d'un o ms grups de l'Institut. El procs d'avaluaci inclour la revisi dels informes escrits proporcionats per cada grup, l'entrevista del lder del grup corresponent, una revisi exhaustiva de les avaluacions amb el director de l'IN3 i una sessi de retorn i comentaris abans de l'avaluaci final.

Les reunions d'avaluaci del SAB es duran a terme cada any a partir de finals del 2017. L'Institut acull actualment deu grups de recerca i cada grup ha de ser avaluat almenys una vegada cada quatre anys. Per tant, de mitjana, s'avaluaran entre dos i quatre grups cada any. La participaci de cada membre del SAB dependr de les disciplines especfiques dels grups a avaluar.

Al marge d'aix, el SAB tamb assessorar l'IN3 en el cas de noves incorporacions d'investigadors en els processos de selecci que s'hi obrin. En aquest cas, es demanar als membres del SAB que avalun els currculums de les persones candidates i que emetin un informe valoratiu sobre la seva adequaci a l'Institut.