Programa d'acollida de personal acadèmic visitant de l'IN3

L’IN3 promou la incorporació de personal acadèmic visitant acollit per un dels nostres grups de recerca. Les sol·licituds s’han d’adreçar al grup de recerca. Després d’arribar a un acord amb el grup de recerca, guiarem el candidat pels procediments interns.