Coneix l'IN3

Direcció
Marta Aymerich Martínez

Vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca

Ciro Llueca

Vicegerent de Recerca i Innovació

David Megías Jiménez

Director de l'IN3

Personal tècnic