Grups de recerca

Communication Networks and Social Change
Communication Networks and Social Change (CNSC)
Introducció
La comunicació, aspecte clau de l’activitat humana, és essencial per a la configuració de les relacions de poder entre persones, grups socials o institucions. En un paisatge canviant d’ecologia dels mitjans, les tecnologies digitals exacerben l’omnipresència de les xarxes de comunicació. Aquestes xarxes constitueixen la nova morfologia social de les societats actuals i, sense caure en assumpcions tecnodeterministes, analitzem com modelen els canvis polítics, econòmics i, en general, socials. 
 
Desenvolupem aquesta recerca sobre els canvis socials a partir de dues perspectives que articulen les línies de recerca. La primera és l’anàlisi de les noves formes de participació civil i d’expressió política que aporten els moviments en xarxa i les pràctiques tecnopolítiques emergents. La segona és l’anàlisi del paper de la comunicació mòbil entre grups socials no centrals, en general persones grans i població amb ingressos baixos.
 
Amb un enfocament multidisciplinari, els mètodes de recerca deixen de ser mètodes qualitatius i quantitatius clàssics per convertir-se en anàlisis quantitatives de xarxes.  
 
Desenvolupant un coneixement científic en aquests àmbits estratègics, el nostre grup de recerca contribuirà a entendre millor els importants canvis socials que tenen lloc en la societat contemporània.
 
 
 
Tornar a dalt
Membres
Projectes oberts
Tornar a dalt