Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Estudi dels sistemes d'informació analítics en el context universitari: proposta d'un sistema analític universal per a la universitat

Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
07/04/2017

Autor: Isabel Guitart Hormigo
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Idioma: català
Director: Dr. Jordi Conesa
Departament / Institut: Escola de Doctorat de la UOC
Matèries: Informàtica
Paraules clau: universitat, analítics de l'aprenentatge, gestió de projectes analítics, bones pràctiques
Àrea de coneixement: Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Resum

Un element clau per a l'èxit de les empreses és la implantació de sistemes analítics amb l'objectiu de fer-les més competitives. Aquests sistemes han evolucionat fins a arribar a una certa maduresa i les empreses han adquirit una experiència elevada a l'hora d'implantar-los. En l'àmbit universitari encara no s'ha assolit el nivell del sector empresarial, tot i que, recentment, han emergit diverses disciplines analítiques que redueixen aquestes mancances, la majoria de les quals sota el paraigua de l'anàlisi de l'aprenentatge (learning analytics). En contraposició als sistemes analítics de l'entorn empresarial, els sistemes analítics de la universitat tendeixen a estar molt focalitzats. Principalment, trobem dos enfocaments analítics a la universitat: l'un centrat en la gestió universitària amb suport institucional i l'altre centrat en el procés d'aprenentatge dels estudiants, habitualment sense suport institucional. En aquest treball de tesi s'indica la necessitat de fer convergir aquests dos enfocaments per a construir un sistema analític institucional i transversal en totes les seves activitats.