Llistat de tesis doctorals dipositades

Tesis dipositades

S'informa que les següents tesis doctorals han estat dipositades en el programa de Doctorat en Educació i TIC (e-Learning):

"Video feedback and foreign language anxiety in online pronunciation tasks"

Candidat: Sidney Martín Mota 
Direcció: Dra Anna Espasa Roca i Dra Ibis Marlene Álvarez Valdivia

Data límit: 22 de març de 2023

S'informa que les següents tesis doctorals han estat dipositades en el programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement:

"Factores determinantes en la adopción del e-Commerce: la innovación en marketing de las empresas colombianas"

Candidata: Claudia Patricia Murcia Zorrilla
Direcció: Dra Ana I. Jiménez Zarco i Dra. Alcicia Izquierdo Yusta

Data límit: 9 de març de 2023

 

S'informa que les següents tesis doctorals han estat dipositades en el programa de Doctorat en Tecnologies de la Informació i de Xarxes:

 

"Modeling of Emotional Subjectivity in Affective-Based Predictive Systems"

Candidat: Hassan Hayat
Direcció: Dra. Àgata Lapedriza Garcia i Dr. Carles Ventura Royo

Data límit: 20 de març de 2023

 

S'informa que les següents tesis doctorals han estat dipositades en el programa de Doctorat en Humanitats i Comunicació:

 

"Embodied Avatar Performance, Han Healing Ritual and Life-Review: Intersections of Art, Health and Virtual Reality"

Candidata: Semi Ryu
Direcció: Dra. Elisenda Ardèvol

Data límit: 20 de març de 2023

Qualsevol doctor pot examinar les tesis i formular, si ho creu convenient, les al·legacions que consideri oportunes. Aquestes al·legacions han de ser formulades per escrit i enviades a la comissió acadèmica del programa de doctorat.