Llistat de tesis doctorals dipositades

Tesis dipositades

S'informa que les següents tesis doctorals han estat dipositades en el programa de Doctorat en Societat de la Informació i el Coneixement:

"La gestió de la infodèmia i la desinformació en situacions d’emergència. Una perspectiva des de Catalunya"

Candidat: Sergi Xaudiera Borell

Direcció: Dra. Ana Sofia Cardenal Izquierdo

Data límit: 1 d'agost de 2024

 

"La colaboración social electrónica mediante acuerdos con la Administración tributaria."

Candidat: Antonio Díaz Galindo

Direcció: Dra. Ana Maria Delgado García i Dr. Rafael Oliver Cuello

Data límit: 1 d'agost de 2024

 

Qualsevol doctor pot examinar les tesis i formular, si ho creu convenient, les al·legacions que consideri oportunes. Aquestes al·legacions han de ser formulades per escrit i enviades a la comissió acadèmica del programa de doctorat (phd_school@uoc.edu).