Properes convocatòries d'accés

L'Escola de Doctorat de la Universitat Oberta de Catalunya ofereix una programació semestral d'activitats. Les activitats poden ser tallers (workshops) o seminaris, orientats als doctorands/es i al personal investigador de la Universitat, i actes de defensa de tesi o de divulgació, que són oberts a tothom que hi pugui estar interessat.


Calendari de sol·licitud d'admissió als programes de doctorat 2019/20:

1 de desembre de 2019: Inici de la convocatòria de beques i accés als tres programes de doctorat.

12 de febrer de 2020:  Finalització del termini per el tancament de la convocatòria d'accés.

Maig de 2020 : Resolució dels candidats/es que han obtingut una beca UOC.

Juny de 2020: Resolució dels candidats/es admesos als programes