Institucions educatives

Acompanyem a institucions educatives de diferents països en el complex procés d'impulsar el seu propi model educatiu, de gestió i de serveis per incorporar metodologies virtuals a la seva oferta acadèmica.

A qui? Institucions assessorades

MC Mutual

Assessoria per a la transformació digital en educació

Com ho fem? Metodologia


Treballem des de la reflexió estratègica institucional la definició del model educatiu en línia, el model organitzatiu que l'ha de sustentar, i el model de serveis que pot desenvolupar la institució sota aquest nou escenari pedagògic amb l'ús intensiu de la tecnologia.

Organitzem reunions de treball síncrones setmanals per abordar els diferents aspectes que tota institució haurà de reflexionar en relació a la modalitat online. Compartim un espai virtual dins del Campus UOC amb recursos i continguts associats a cadascuna de les fites plantejades que permet el seguiment i treball asíncron durat cada setmana.

Accions per a la transformació digital de l'equip professional

La implementació de modalitats que prevegin l'ús de les TIC requereix, a més de la revisió dels models educatiu, organitzatiu i serveis, la gestió interna del canvi.

Aquest procés de canvi institucional impacta necessàriament als equips professionals de la institució a tots nivells. És per això que abans, durant i després del procés d’assessorament online, es poden desenvolupar accions per a la sensibilització i la transformació del perfil professional.

Transformació i sensibilització destinada a docents

Transformació i sensibilització destinada a equips directius

Seminaris web adreçats a les capes directives de les institucions d'educació superior que busquen acompanyar la reflexió estratègica institucional per a la presa de decisions internes per mitjà de reunions de treball en què s'exposen els grans reptes de l'educació en línia, les tendències actuals en el mercat de la formació en línia, etc.:
 

  • Tendències en el model de serveis educatius.
  • Digitalització del model de gestió institucional.
  • Elements i agents bàsics d'un model educatiu en línia.
  • Singularitat institucional com a palanca per a l'impuls de la modalitat en línia.
  • Qualitat en l'educació en línia.

Realització: síncrona plataforma per determinar

Grups reduïts

Durada: 45-60 min

Testimonials assessories per a la transformació digital