Personal docent

L'equip d'Assessorament per al disseny de l'aprenentatge ofereix suport expert, tècnic i pedagògic per a l'activitat docent, especialment pel que fa al disseny dels processos formatius: elaboració d'activitats, aplicació de metodologies, creació d'assignatures, formulació de competències, disseny de l'avaluació, entre molts d'altres.

Aquest suport es fa visible en sessions d'assessorament personalitzat adreçades als diversos programes i en la creació i selecció de recursos en els àmbits següents:
 

  • Disseny Repte-Niu
  • Metodologies docents
  • Avaluació i virtualització
  • Dinamització i retorn formatiu
  • Activitats i seqüències didàctiques
  • Objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i perspectiva de gènere
  • Nova aula Canvas
  • Assessorament en disseny pedagògic de titulacions
  • GRAF (projecte competencial)
  • Folio (portafolis)

Formació del professorat

A l'eLearning Innovation Center oferim suport metodològic en la formació de professorat responsable d'assignatures (PRA) quan s'incorpora a la UOC. Més de 130 nous PRA s'han format amb el programa eLC License en el nostre model educatiu per desenvolupar les tasques docents amb màximes garanties des del primer semestre.

Pel que fa a la formació del personal docent col·laborador (PDC), participem en el programa Endinsa't a la UOC, pel qual ja s'han format més de 3.200 professors. Fins a finals de 2021 hem donat suport a professors i professores per tal de transformar més de 700 assignatures al model Repte-Niu.

Quines accions duem a terme?

L'equip d'Assessorament per al Disseny de l'Aprenentatge treballa per acompanyar els docents en la implantació i l'evolució del model educatiu de la UOC des de diferents aproximacions i amb la mirada posada en els reptes que la Universitat té al davant.

Aquest acompanyament es manifesta de manera visible en la feina que fa en els àmbits següents:

eLearning Kit