Personal docent

L'equip d'Assessorament per al disseny de l'aprenentatge ofereix al professorat de la UOC un acompanyament pedagògic expert en el disseny de programes, assignatures i accions formatives. El procés d’acompanyament s’orienta a la capacitació dels docents per a la millora contínua de l’ensenyament i l’aprenentatge que dissenyen i traslladen a les aules amb autonomia. Per mitjà d’accions d’assessorament periòdiques, l’equip d’expertes dóna suport en la formulació de reptes d’aprenentatge i dels resultats competencials als quals han de donar resposta, el plantejament d’activitats significatives, l’ús de metodologies didàctiques, o el disseny del feedback formatiu i l’avaluació, entre moltes altres qüestions. 
L’equip esdevé, des de la funció docent que exerceix, un agent de canvi de la universitat per a la millora de la docència i l’aprenentatge.
 
L’equip treballa en col.laboració per generar recursos i guies que posa a disposició dels docents a través del Web de recursos per al disseny de l’aprenentatge eLinC Kit.

Formació del professorat

Afavorim el desenvolupament professional docent impulsant programes de formació inicial i continuada del professorat de la UOC. Participem en el disseny de la formació inicial eLicense adreçada al PDI i del programa de formació continuada Endinsa’t a la UOC adreçada al personal docent col.laborador.

Quines accions duem a terme?

L'equip d'Assessorament per al Disseny de l'Aprenentatge treballa per acompanyar els docents en la implantació i l'evolució del model educatiu de la UOC des de diferents aproximacions i amb la mirada posada en els reptes que la Universitat té al davant.
 
L’acompanyament als docents es concreta de manera visible en l’actuació en els següents àmbits: 

eLearning Kit