Projectes d'innovació educativa

Impulsem la innovació educativa de la UOC creant un ecosistema en què les idees es puguin dur a la pràctica per provar-les, analitzar-les i avaluar-ne l'impacte real en la docència i l'aprenentatge.

Facilitem el desenvolupament de les iniciatives i els projectes d'innovació del professorat, liderem projectes d'innovació institucional transversals i obrim portes a la col·laboració amb altres actors i amb iniciatives privades per "re-evolucionar" l'educació superior mitjançada per la tecnologia.

Projectes institucionals transversals
Projectes iniciativa del professorat