Notícies

Una tesi de la UOC dissenya un sistema per a detectar atacs informàtics a les xarxes de sensors de Barcelona

Acabat el primer doctorat industrial de la Universitat

Amb el títol Anomaly detection in smart city wireless sensor networks (en català ‘Detecció d’anomalies en les xarxes de sensors sense fil de les ciutats intel·ligents’), Víctor Garcia Font ha dut a terme la seva tesi doctoral industrial a la UOC, que ha estat aprovada el passat 8 de febrer. Finançada pel Programa de doctorats industrials de la Generalitat de Catalunya, ha tingut com a objectiu l’estudi de mètodes per a la detecció d’atacs informàtics en ciutats intel·ligents com Barcelona. La tesi s’ha enfocat a cercar solucions basades en la detecció d’anomalies per a poder descobrir aquests atacs a les xarxes de sensors que recullen dades en els carrers de la ciutat. El projecte va fer servir dades de sensors d’aparcament i de so per a fer simulacions.

El Pla de doctorats industrials

Garcia Font, que ha completat la primera tesi doctoral industrial de la UOC, valora que aquest projecte li ha permès fer recerca en un àmbit no només acadèmic, on ha pogut detectar diferents mancances i trobar-hi possibles solucions.

El projecte de tesi, començat el 2014, ha tingut com a directors Carles Garrigues i Helena Rifà, professors dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació i investigadors del grup de recerca K-riptography and Information Security for Open Networks (KISON) de la UOC, amb la participació de Cast Info, empresa de serveis TIC on s’ha dut a terme la tesi, i l’Ajuntament de Barcelona.

El Programa de doctorats industrials permet, entre altres qüestions, fer tesis doctorals en empreses. Actualment la UOC té onze estudiants que duen a terme la seva tesi amb el finançament d’aquest pla.