Administració i Direcció d'Empreses (interuniversitari: UPC, UPM, UPCT, UOC)

Desenvolupament Regional
Proposta de tesi Investigadors/es Grup de recerca
 
Coworking rural, nomadisme digital i economia creativa
 
Temes relacionats amb iniciatives de Coworking rural, pràctiques de nomadisme digital i economia creativa en el context de la nova ruralitat i les regions interiors.
 

Dra. Julie Wilson 

Mail: jwilson2@uoc.edu

Noutur

Destinacions turístiques

Impactes de la transformació de les destinacions turístiques en l’estructura social i demogràfica i en el desenvolupament urbà i regional.

 

Dr Francesc González

Mail: fgonzalezre@uoc.edu

 
Mail: jwilson2@uoc.edu
 
Noutur

Economia política dels districtes d’innovació

Dr Ramon Ribera Fumaz

Mail: rriberaf@uoc.edu

Ciutats i sistemes territorials 

Gestió de la ciutat. Sistemes territorials. Infraestructures de serveis, comunicacions i transports. Mobilitat Urbana.Teoría de xarxes. Estudis d’impacte.

Dr Agustí Canals

Mail: acanalsp@uoc.edu

Dr. Eduard J. Alvarez-Palau

Mai: ealvarezp@uoc.edu

 

Mercados de trabajo regionales

Dr Elisabet Motellón

Mail: emotellon@uoc.edu