Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Contributions to the Development of Active RFID Systems at the 433 MHz Band

Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
10/04/2015

Autor: Pere Tuset Peiró
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Idioma: anglès
Director: Dr. Xavier Vilajosana
Departament / Institut: Escola de Doctorat de la UOC
Matèries: Informàtica
Paraules clau: tecnología electrònica, tecnologia de les telecomunicacions, identificació per radiofreqüència, protocols de control d'accés al medi, comunicacions sense fils
Àrea de coneixement: Tecnologies de la Informació i de Xarxes

+ Enllaç al projecte

 

Resum

Donat el potencial de la tecnologia RFID activa, aquesta tesi contribueix al seu desenvolupament centrant-se en les capes més baixes de la pila de protocols, és a dir, la capa física i la capa d'enllaç de dades. Aquestes capes determinen l'abast de la comunicació entre l'interrogador i les etiquetes, el nombre d'etiquetes que un interrogador pot llegir per segon i el consum d'energia que utilitzen les etiquetes en el procés, que en són els paràmetres de rendiment clau. A la capa física la tesi avalua els aspectes de propagació de la banda 433 MHz en diferents entorns i els compara amb la banda 2.4 GHz. Els resultats demostren que, per a la mateixa potència de transmissió, els sistemes RFID actius que funcionen a la banda 433 MHz aconsegueixen un millor abast de comunicació gràcies a unes millors característiques de propagació. A la capa d'enllaç de dades la tesi proposa LPDQ (Low-Power Distributed Queuing), un nou protocol d'accés al medi, i el compara amb FSA (Frame Slotted ALOHA). LPDQ combina LPL (Low-Power Listening) per a la sincronització de xarxa i DQ (Distributed Queuing) per a la transmissió de dades. En comparació amb el cas òptim de FSA, LPDQ aconsegueix un rendiment proper al màxim teòric (99.5%) independentment del nombre d'etiquetes i redueix el consum d'energia de les etiquetes en més d'un 10%.