Network and Information Technologies Doctoral Programme
20/12/2018

Autor: Stephanie Milena Alvarez Fernandez
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Idioma: anglès
Directors: Dr. Daniel Riera Terrén, Dr. Jésica de Armas Adrián i Dr. Daniel Guerreiro e Silva
Departament / Institut: Escola de Doctorat de la UOC
Matèries: Informàtica
Paraules clau: optimització, metaheuristiques, xarxes de telecomunicació, problema de la p Mediana
Àrea de coneixement: Tecnologies de la Informació i de Xarxes

+ Enllaç al projecte

Resum

Els últims avenços en la indústria de les telecomunicacions ofereixen grans oportunitats per a ciutadans i organitzacions en un món globalment connectat, però alhora presenten reptes als quals s'enfronten tècnics i enginyers que prenen decisions. Alguns d'aquests reptes es poden modelitzar com a problemes d'optimització. El primer objectiu d'aquest treball és proporcionar un revisió de la literatura sobre com s'han utilitzat aquestes tècniques tradicionalment per a tractar els problemes d'optimització associats a sistemes de telecomunicació, detectant les principals tendències i desafiaments. Particularment, l'estudi es centra en els problemes de disseny de xarxes, encaminament i problemes d'assignació de recursos. A causa de la naturalesa d'aquests problemes, aquest treball també analitza com es poden combinar les tècniques metaheurístiques amb metodologies de simulació per a ampliar les capacitats de resoldre problemes d'optimització estocàstics. A més, es tracta un popular problema d'optimització amb aplicacions pràctiques per a xarxes de telecomunicació, el problema de la p mediana no capacitat, analitzant-lo des d'escenaris deterministes i estocàstics.