Nous paradigmes de tributació per l?economia del coneixement
05/03/2021

Autoria:  Ignasi Belda Reig
Programa: TAXLABOR (Fiscalitat, relacions laborals i prestacions socials)
Idioma: Català
Direcció de Tesi: Dra. Ana María Delgado García / Dr. Rafael Oliver Cuello
Departament / Institut: Escola de Doctorat de la UOC
Matèries: Dret Econòmic
Paraules clau: Dret econòmic, dret tributari, fiscalitat, noves tecnologies
Àrea de coneixement: Dret

+ Enllaç al projecte

Resum

Existeix un consens acadèmic, social i polític respecte a que l’actual sistema tributari no està ben adaptat al paradigma tècnico-econòmic de l’economia del coneixement. En els últims anys s’han intentat desplegar diverses iniciatives legislatives per gravar de forma justa, equitativa i d’acord als valors constitucionals les empreses tecnològiques. Però aquestes iniciatives no deixen de ser solucions temporals, que en molts casos no estan funcionant bé i tendents a introduir proteccionisme econòmic en l’ordre del comerç digital internacional. Aquesta tesi doctoral revisa el context fiscal de l’economia del coneixement en els diversos nous models de negoci digitals que estan apareixent, com la cripto-economia, la robòtica, els serveis digitals, el big data i l’Internet of Things; i proposa una reinterpretació de les actuals normatives de la imposició directa per tenir un paradigma tributari ben adaptat a l’economia del coneixement i amb l’elasticitat necessària per anar fàcilment adaptant-se als nous models econòmics que van apareixent en aquest paradigma tècnico-econòmic