Network and Information Technologies Doctoral Programme
24/05/2018

Autor: Felipe Andrés Besoaín Pino
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Idioma: anglès
Directors: Dr. Antoni Pérez Navarro
Departament / Institut: Escola de Doctorat de la UOC
Matèries: Informàtica
Paraules clau: ITS, VIH, computació ubicua, dispositius móvil, georeferenciació
Àrea de coneixement: Tecnologies de la Informació i de Xarxes

+ Enllaç al projecte

Resum

Darrerament s'han fet servir diversos mètodes per a educar persones i comunitats sobre temes relacionats amb problemes mundials de salut, entre els quals hi ha la nutrició i els comportaments sexuals. En l'àmbit de la nutrició, l'excés de pes i l'obesitat són problemes associats a diversos problemes de salut. Aquests problemes són directament relacionats amb l'estil de vida actual de la població. D'altra banda, pel que fa a comportaments sexuals, els avenços en el desenvolupament de les tecnologies de la informació i la comunicació han facilitat les relacions socials, però també els contactes sexuals sense les mesures preventives adequades. Aquest treball explora com es poden desenvolupar mecanismes educatius per a promoure comportaments saludables, centrant-se en un grup objectiu i el seu context, en les dues àrees següents: en primer lloc, la nutrició (relacionada amb l'obesitat o el sobrepès), i en segon lloc, les infeccions de transmissió sexual, que es van triar a causa de la rellevància i la importància que tenen en l'àmbit de la salut pública. L'objectiu d'aquest treball és investigar com la informàtica omnipresent podria ser útil en la salut preventiva per a aquests problemes.