Tecnologies de la Informació i de Xarxes

A multi-fold assessment framework for virtualized collaborative and social learning scenarios

Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
28/10/2016

Autor: Néstor Mora Núñez
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Idioma: anglès
Directors: Dr. Santi Caballé i Dr. Atanasi Daradoumis Haralabus
Departament / Institut: Escola de Doctorat de la UOC
Matèries: Informàtica
Paraules clau: aprenentatge col·laboratiu, recursos d'aprenentatge col·laboratius i complexos, i-avaluació cognitiva i social, creació de xarxes interacció, anàlisi de xarxes socials 
Àrea de coneixement: Tecnologies de la Informació i de Xarxes

 

+ Enllaç al projecte

 

Resum

 

Proposem un procés de virtualització de sessions col·laboratives en directe a partir de fòrums de discussió i xats web amb l'objectiu de produir recursos d'aprenentatge en línia interactius per a ser utilitzats pels alumnes i generar un efecte positiu en la participació de l'alumne. Per tal de millorar encara més la implicació de l'aprenentatge, vam dotar al nostre procés de virtualització d'un marc d'avaluació múltiple que proporciona la consciència efectiva i la retroalimentació constructiva als alumnes de la col·laboració original amb interaccions entre els membres del grup. La investigació presentada es centra en l'avaluació electrònica d'aprenentatge col·laboratiu i social i s'estén amb analítiques d'aprenentatge i tècniques d'anàlisi de xarxa social que són capaces d'analitzar i representar les interaccions cognitives i socials amb sessions de col·laboració en viu subjacents.