Tecnologies de la Informació i de Xarxes

Integrating secure mobile P2P systems and Wireless Sensor Networks

Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
07/03/2017

Autor: Marc Domingo Prieto
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Idioma: anglès
Directors: Dr. Joan Arnedo Moreno i Dr. Xavier Vilajosana Guillén
Departament / Institut: Escola de Doctorat de la UOC
Matèries: Informàtica
Paraules clau: p2p, wsn, Seguretat, PID, jxta
Àrea de coneixement: Tecnologies de la Informació i de Xarxes

+ Enllaç al projecte

Resum

Aquesta tesi tracta de les diferents limitacions trobades a WSN per a habilitar-ne el desplegament en nous escenaris i facilitar la difusió de la informació obtinguda. A un nivell baix, ens centrem en el consum d'energia, mentre que, a un nivell més alt, ens focalitzem en la difusió i la seguretat de la informació. Reduïm el consum d'una mote individual en xarxes amb patrons de trànsit dinàmic mitjançant la definició d'una funció de planificació basada en el conegut controlador PID i allarguem la vida d'una WSN globalment distribuint equitativament el consum energètic de totes les motes, disminuint el nombre d'intervencions necessàries per a canviar bateries i el cost associat. Per tal d'afavorir la difusió de la informació provinent d'una WSN, hem proposat jxSensor, una capa d'integració entre les WSN i el conegut sistema P2P JXTA. Com que tractem informació sensible, hem proposat una capa d'anonimat a JXTA i un mecanisme d'autenticació lleuger per a la seva versió mòbil.