Tecnologies de la Informació i de Xarxes

An application framework for the systematic construction of multimedia-based Collaborative Complex Learning Resources

Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
27/04/2015

Autor: David Gañán Jiménez
Programa: Doctorat de Tecnologies de la Informació i de Xarxes
Idioma: anglès
Directors: Dr. Santi Caballé i Dr. Jordi Conesa

Departament / Institut: Escola de Doctorat de la UOC
Matèries: Informàtica
Paraules clau: aprenentatge col·laboratiu, ensenyament amb ajuda d'ordinador, sistemes d'Informació, disseny de components, infraestructura de programari, plataforma d'aplicació, enginyeria de coneixement col·laboratiu, fòrums de discussió
Àrea de coneixement: Tecnologies de la Informació i de Xarxes

+ Enllaç al projecte

Resum

Aquest treball de tesi proposa aportar una infraestructura de programari per donar suport a nous tipus de metodologies i recursos d'aprenentatge col·laboratiu augmentats pedagògicament i a través d'una plataforma d'aplicació innovadora anomenada Plataforma de Virtualització de Sessions Col·laboratives (VCSF de l'angles Virtualized Collaborative Sessions Framework). El VCSF ajuda a satisfer els requisits pedagògics exigents de l'aprenentatge col·laboratiu en línia d¿avui en dia, com ara augmentar la participació de l'estudiant i millorar el rendiment de l'aprenentatge durant la col·laboració. Al seu torn, l'aplicació sistemàtica de la plataforma VCSF, enriquida amb tecnologies semàntiques, permet als desenvolupadors d'e-learning aprofitar experiències d'aprenentatge col·laboratiu prèvies a través de la reutilització de programari, estalviant temps de desenvolupament i esforç. La plataforma ha sigut prototipada i provada amb èxit en entorns reals, el que demostra la capacitat de reutilització del programari i els beneficis pedagògics de l'enfocament VCSF.