Societat de la Informació i el Coneixement

Uneven routes of mobilizing "as men": reconfiguring masculinities among anti-sexist groups of men in Italy and Spain

Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
09/01/2019

Autor: Krizia Nardini
Programa: Doctorat de Societat de la Informació i el Coneixement
Idioma: Anglès
Director: Dr Begonya Enguix Grau
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya.

Paraules clau: Estudis de gènere, masculinitat, feminisme

+ Enllaç al projecte

Resum:

Partint d'estudis acadèmics de gènere i recerques qualitatives, feministes i etnogràfiques anteriors, aquesta tesi adopta un enfocament socioantropològic alhora que explora una sèrie de reflexions crítiques i creatives sobre les pràctiques i les relacions de gènere derivades del comportament antisexista que adopten avui alguns homes a Itàlia i Espanya. A més, s'ha d'entendre en un context de crisi econòmica neoliberal i de la societat de la informació. Empíricament, el nostre objectiu és analitzar de manera contextualitzada la manera com les pràctiques dels homes es poden reconfigurar materialment i discursivament cap a un canvi positiu. D'altra banda, en l'àmbit teòric, els nostres objectius són tres: en primer lloc, entendre i establir relacions genealògiques entre grups d'homes i les tradicions feministes amb les quals es relacionen; en segon lloc, investigar les vies de la seva política de masculinitat orientada al feminisme, i, en tercer lloc, oferir material aclaridor i contribuir, així, als debats políticament i acadèmicament rellevants en contextos de transformació de les relacions de gènere.