Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
29/05/2019

Autor:  Jordi Serarols Boada
Programa: Doctorat d'Educació i TIC (e-learning)
Idioma: Català
Directors: Dr. Albert Sangrà Morer, Dra. Nati Cabrera Lanzo
Departament / Institut: Universitat Oberta de Catalunya. 

Paraules clau: Avaluació de centre, organización del centre, tecnologies digitals, aprenentatge virtual, educació i TIC

+ Enllaç al projecte

Resum

Aquesta tesi doctoral té com a objectius conèixer l'organització, la gestió i el rol de la direcció en la implementació de les TIC en centres madurs digitalment i elaborar propostes organitzatives i iniciatives d'actuacions transferibles. El marc teòric gira al voltant de la transformació educativa i el paper de les TIC. S'introdueix el concepte de maduresa digital i la seva avaluació a partir d'un nou model per a avaluar-la, anomenat MADIGESC. La recerca es basa en tres estudis de cas de centres d'ensenyament secundari obligatori que fan servir les TIC intensivament. Els resultats es presenten en quatre blocs: el context educatiu, l'organització del centre, la integració de les TIC i la maduresa digital del centre. Les conclusions de la recerca destaquen la importància del rol de la direcció i l'exercici de l'autonomia del centre, la formació del professorat i les pràctiques educatives avançades derivades de l'ús de les TIC. Finalment, es presenten propostes d'organització i gestió de les TIC en format d'infografia a partir del model de maduresa digital MADIGESC.