Brenda M. Gourley

Investidura de Brenda Gourley com a doctora honoris causa per la seva defensa incondicional de l'accés universal a l'ensenyament i al coneixement des de la llibertat i el respecte dels drets humans i la igualtat social.