Acord europeu per a la reforma de l'avaluació de la recerca

Del març al novembre de 2021, la Comissió Europea va consultar les parts interessades europees i internacionals sobre com es pot facilitar i accelerar la reforma, de manera que la qualitat, el rendiment i l'impacte de la recerca i els investigadors s'avaluïn sobre la base de criteris i processos més responsables. El juliol de 2022, després d'un procés de cocreació en el qual van participar més de 350 organitzacions de més de 40 països, la UOC inclosa, es va publicar finalment l'Acord europeu sobre la reforma de l'avaluació de la recerca.

Basant-se en deu compromisos que hauran de complir les organitzacions que se sumin al procés de reforma, l'acord estableix una direcció comuna per a la millora de l'avaluació de la recerca, alhora que respecta l'autonomia i el punt de partida d'aquestes organitzacions. L'acord constitueix una direcció compartida per als canvis en les pràctiques d'avaluació per a la recerca, els investigadors i les organitzacions de recerca, amb l'objectiu general de maximitzar la qualitat i l'impacte de la recerca.

L'acord inclou els principis, els compromisos i el calendari per a les reformes, i estableix els principis per a una coalició d'organitzacions que volen treballar juntes en l'aplicació dels canvis.

Totes les organitzacions amb competències en l'avaluació de la recerca es poden adherir a l'acord i formar part de la Coalició per l'Avaluació de la Recerca Avançada (CoARA), creada a finals de 2022.

 

Principis per als criteris d'avaluació

Compromisos establerts a l'acord