Notícies

Ajuts per a la Contractació de Personal Investigador Novell (FI) per a l'any 2021

FI 2021
16/10/2020
Ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries per a la contractació de personal investigador novell

La UOC, a través del seu Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca fa públic el procediment de sol·licitud de beques i ajuts de la convocatòria per a la formació i contractació d’investigadors novells per a l’any 2021.

Documentació generada