Notícies

Ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació als departaments del sistema universitari de Catalunya

05/03/2020
Convocatòria 2020
Procediment de sol·licitud dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació, als departaments d'Universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per a l'any 2020:
 

Documentació generada