Notícies

La UOC publica la seva priorització per als ajuts per a la contractació d'investigadors novells (FI)

13/11/2015
Convocatòria de la Direcció General de Recerca

La Comissió de Recerca i Doctorat de la UOC ha fet pública la seva priorització de les sol·licituds dels ajuts de la convocatòria, de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, per a la contractació d’investigadors novells per a l’any 2016 (FI-DGR 2016). Les persones seleccionades per ordre de priorització són:

Lluís Jordi Farré
Marc Oliu
Teresa Tiburcio
Muhammad Adnan Syed
Pradeep Kuttuva
Aljoscha Gruler
Natalia Garrido
Laura Calvet
Germán Núñez
Elisa Herrera
Laura Ferinu

Criteris d’avaluació
La priorització de les persones seleccionades ha estat en funció dels següents criteris: la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la llicenciatura, grau o diplomatura, al 30%. La valoració del grup de recerca on s’integra la persona candidata ha tingut un pes del 40%. Per a aquesta valoració s'ha tingut en compte la producció científica i els projectes finançats del grup de recerca. La política científica de l’entitat, al 30%. Per a aquesta valoració s'ha tingut en compte la necessitat de dur a terme activitat d’R+D+I d’excel·lència i amb reconeixement internacional, tal i com figura en un dels eixos del Pla Estratègic 2014-2020 de la UOC. La priorització de les persones candidates s’ha establert segons la puntuació obtinguda de la suma dels tres apartats anteriors. Així, la puntuació màxima final s’ha expressat en una escala de l’1 al 10.