Notícies

La UOC obre dues convocatòries d'estades de recerca postdoctorals

Postdoc_2015
02/02/2015
El termini per presentar-s'hi és l'1 de març

El Comitè de Direcció Executiu de la UOC va acordar el passat desembre la publicació de dues convocatòries d’estades de recerca postdoctorals. Per una banda, s’ofereixen 5 places postdoctorals vinculades a l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3) i als diferents estudis de la Universitat.

Per una altra banda, s’ofereix una plaça per a un període de tres anys vinculada a l’eLearn Center per fomentar les estades a la UOC de personal docent i investigador doctor en qualsevol de les àrees de treball d’aquest centre d’R+D+I, en especial en l’àmbit de learning analytics.

Condicions

Les persones interessades en presentar-s’hi han de tenir en compte que la condició de personal investigador amb contracte postdoctoral de la UOC és en dedicació exclusiva i, per tant, incompatible amb vinculacions contractuals o estatutàries que puguin restar exclusivitat a la dedicació a la recerca. En cap cas les persones beneficiàries no poden haver estat contractades de forma laboral o mercantil per la UOC en els dos anys immediatament anteriors a la data de publicació d’aquesta convocatòria.

Per altra banda, podran ser beneficiàries d’aquest programa el personal investigador que hagi obtingut el títol de doctor amb posterioritat a l’1 de gener del 2008 i amb anterioritat a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds

La concessió de l’ajut implica la formalització d’un contracte laboral postdoctoral d’un any, prorrogable fins a tres, per un import de fins a 30.000 euros bruts anuals, sobre els quals es practicaran les retencions establertes per la legislació vigent.

El termini de presentació de sol∙licituds i de la documentació és l’1 de març de 2015.  La resolució de la selecció dels candidats que podran gaudir d’un ajut es farà pública a partir del 17 de març de 2015. La notificació es farà mitjançant un missatge electrònic i estarà disponible a l'espai de Recerca i innovació del Campus virtual.

El contracte postdoctoral s’iniciarà el dia 1 de juny de 2015 i tots els beneficiaris hauran d’incorporar-se al centre de recerca aquell mateix dia.

En cas de tenir dubtes us podeu adreçar per correu electrònic a suport_admrecerca@uoc.edu.

Documentació generada