Notícies

Priorització de la UOC dels ajuts per a la contractació d'investigadors novells (FI)

12/11/2014
Són ajuts que atorga la Generalitat destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries

La UOC, a través del seu Vicerectorat de Planificació Estratègica i Recerca ha fet pública la priorització de les sol·licituds dels ajuts de la convocatòria, de la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, per a la contractació d’investigadors novells per a l’any 2015 (FI-DGR 2015). Els candidats són, en aquest ordre: Mireia Forns Nadal, Laura Calvet Liñán, Nikos Lexis Dacanay i Nadia Ahufinger Sanclemente.

Criteris d’avaluació

Per fer la priorització de les persones seleccionades s’han tingut en compte els següents criteris: la valoració del grup de recerca on s’integra la persona candidata té un pes del 40%, la política científica de l’entitat i la nota mitjana ponderada de l’expedient acadèmic de la llicenciatura, grau o diplomatura, un 30% en tots dos casos. La puntuació final dels seleccionats s’ha expressat amb una escala de l’1 al 10.