Notícies

La UOC publica la resolució provisional de la seva convocatòria de beques postdoctorals

06/04/2021
Resolució provisional
Les places anaven adreçades a personal docent i investigador postdoctoral especialitzat en qualsevol de les àrees dels grups de recerca de la Universitat.
 
La convocatòria ha constat de dues modalitats: una per incorporar quatre investigadors als grups de recerca de la UOC i una altra per a una plaça de caràcter interdisciplinari.
 
En el document de la resolució es mostra, per a cada una de les dues modalitats, la llista completa de persones candidates amb la puntuació obtinguda per cadascuna, en estricte ordre decreixent, així com el desglossament de la puntuació total obtinguda per cadascun dels criteris de valoració que preveuen les bases de la convocatòria.
 
Al·legacions
Els candidats disposen de cinc dies hàbils per interposar els recursos que considerin oportuns a la bústia de correu electrònic internal_grants_ri@uoc.edu, els quals seran resolts per la Comissió d'Investigació i Innovació de la UOC en el termini de quatre dies naturals, segons el que preveu l'article 9 de les bases de la convocatòria.
 
Un cop resoltes les al·legacions presentades, s'emetrà la resolució definitiva de la convocatòria present a partir del dia 15 d'abril de 2021, que es podrà consultar a l'eTauler de la seu electrònica de la UOC.

Documentació generada