Notícies

Nova convocatòria d'ajuts Research Connections per impulsar la recerca col·laborativa

19/04/2021
Convocatòria 2021
Amb finançament per al personal investigador de la UOC i per a investigadors d'altres institucions de recerca que vinguin a la Universitat a col·laborar en la preparació d'una proposta per a la presentació d'un projecte col·laboratiu conjunt.
 
La UOC ha publicat la nova convocatòria d'ajuts Research Connections per enfortir els lligams amb altres institucions de recerca i promocionar la participació del personal docent i investigador (PDI) en projectes col·laboratius. La present convocatòria té un pressupost global de 78.000 euros i el termini per a enviar-ne sol·licituds és el 28 de maig de 2021
 

Research Connections té dues modalitats: incoming i outgoing. La modalitat incoming o entrant està adreçada a PDI d'altres institucions, per al finançament de les seves estades a la UOC, enfortint la col·laboració entre aquestes institucions i facilitant que participin en recerca col·laborativa. La segona -outgoing o sortint- està destinada a personal de la UOC, per afavorir el desenvolupament de recerca col·laborativa gràcies al finançament d'estades a altres institucions no catalanes, així com l'assistència a actes, cursos, reunions i trobades de formació, lobby i networking que ajudin a la preparació de propostes de projectes col·laboratius. 

 
Beneficiaris
 
Per a la modalitat entrant, els beneficiaris podran ser PDI d'altres universitats i centres de recerca que vulguin venir a fer una estada de recerca a la UOC, amb la finalitat exclusiva d'elaborar conjuntament una proposta per a la realització d'un projecte col·laboratiu entre ambdues entitats. 
 
En el cas de la modalitat sortint, els ajuts estan destinats a tot el professorat i el personal investigador de la UOC, tret de l'adscrit a un grup de recerca de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) o de l'eHealth Centre,  i els investigadors predoctorals de l'Escola de Doctorat.
 
Resolució
 
Les sol·licituds seran valorades per la Comissió de Recerca i Innovació de la UOC en la seva reunió del 16 de juny.  La resolució provisional es farà pública a l'eTauler de la Universitat a partir del 21 de juny, i llavors s'obrirà un període d'al·legacions fins al 29 de juny. 
 
La resolució definitiva de la convocatòria serà publicada a partir del 7 de juliol de 2021.

Documentació generada