Notícies

La UOC obre una convocatòria d'estades de recerca postdoctorals

El termini per enviar sol·licituds és l'1 de març

La Comissió de Recerca i Innovació de la UOC ha aprovat la publicació d'una convocatòria d'oferta de cinc places per fer estades de recerca postdoctorals de tres anys a la Universitat. Les places van adreçades a personal docent i investigador postdoctoral especialitzat en qualsevol de les àrees dels grups de recerca de la Universitat. El termini per enviar sol·licituds és l'1 de març.

La convocatòria s'adreça a personal investigador que hagi obtingut el títol de doctorat, sigui a la UOC o a altres institucions, i que compleixi els requisits que estableixen les bases. Les persones amb un títol de doctorat de la UOC han de demostrar haver fet una estada postdoctoral en una altra universitat o centre de recerca durant un període d'almenys dos anys.

Aposta per la interdisciplinarietat

La convocatòria ofereix dues modalitats per presentar-hi sol·licituds. D'una banda, es preveu la possibilitat de comptar amb una plaça postdoctoral interdisciplinària. Aquesta modalitat s'emmarca en l'impuls a la recerca interdisciplinària promogut des del Pla estratègic de la UOC. Així mateix, en aquesta convocatòria es considera interdisciplinària la investigació que integra coneixements i mètodes de diferents disciplines mitjançant una síntesi i combinació reals d'enfocaments, a diferència de la multidisciplinària, en què investigadors de diferents disciplines treballen conjuntament.

D'altra banda, aquesta convocatòria manté, com en ocasions anteriors, la modalitat que permet incorporar-se als grups de recerca de la UOC, per a la qual ofereix un mínim de quatre places. La relació de grups de recerca es pot consultar en aquest enllaç.

Una mateixa persona no es pot presentar a totes dues modalitats.

Persones beneficiàries

Es pot beneficiar d'aquest programa el personal investigador que hagi obtingut el títol de doctorat després de l'1 de gener del 2014 i abans de la data d'acabament del període de presentació de sol·licituds, o bé després de l'1 de gener del 2012 si, abans del termini d'acceptació de l'ajut, justifica que, després d'aquesta data, ha estat de baixa per maternitat o ha tingut persones dependents al seu càrrec.

A més, les persones beneficiàries d'aquestes places no poden haver estat contractades de manera laboral o mercantil per la UOC en els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria.

La resolució provisional de la convocatòria es farà pública a partir del 5 d'abril, amb un període d'al·legacions al dia 12 del mateix mes. Les al·legacions rebudes i la resolució definitiva es faran públiques a partir del 15 d'abril.

Documentació generada