Notícies

Ajuts 2021 de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació als departaments del sistema universitari de Catalunya

11/03/2021
Convocatòria 2021
Procediment de sol·licitud dels ajuts de suport a departaments i unitats de recerca universitaris per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació, als departaments d'Universitats del sistema universitari de Catalunya (FI SDUR) per a l'any 2021:
 
[11/03/2021] Procediment de sol·licitud de beques i ajuts i criteris de priorització aprovats

Documentació generada