Allotjament

La Universitat pretén ajudar als professors/investigadors visitants en la cerca d'allotjament oferint-los informació sobre diferents modalitats perquè puguin triar l'opció que millor s'adapti a les seves necessitats i/o possibilitats.

Aquest servei es duu a terme gràcies al conveni signat entre la UOC i el Barcelona Centre Universitari (BCU). La finalitat d’aquest servei és facilitar allotjament (Pisos, habitacions en pisos compartits, residències d’estudiants, etc.) a estudiants, investigadors i professors universitaris de la resta de l’estat espanyol o de l’estranger que per motius d’estudi, pràctiques o investigació s’hagin de desplaçar a Barcelona. El BCU informarà i ajudarà tant en la cerca d’allotjament a Barcelona com en tots aquells aspectes de les seves vides extra-acadèmiques que estiguin al seu abast.

Per tant qualsevol persona que s’hagi de traslladar a Barcelona, per dur a terme activitats a la UOC i necessiti allotjament, pot trobar ajuda consultant la pàgina web o contactant amb la bústia info@bcu.cat. S’ha d’indicar que és contacta per indicació de la UOC.

Més enllà d’allotjament, aquest centre ofereix assessorament per fer tràmits com l’empadronament, obrir un compte bancari, cerca d’escoles bressol, etc. Alguns dies puntuals ofereixen atenció, a més a més d’anglès i francès, en rus i xinès.