Formularis

Amb aquest enllaç us podeu baixar el qüestionari per a l’avaluació per part del Comitè d’Ètica de la UOC.

En aquest formulari s’indica la informació necessària que l’investigador/a haurà d'omplir perquè el Comitè pugui emetre el dictamen corresponent.