Contactar

Per a contactar amb els membres del Comitè d'Ètica de la Universitat Oberta de Catalunya cal enviar un missatge de correu electrònic a l'adreça comite_etica@uoc.edu.

És important que en el missatge hi hagi la informació següent: nom del remitent, institució a la qual pertany, adreça electrònica de contacte, assumpte del missatge i text amb el contingut.