Beques UOC - Escola de Doctorat

L'Escola de Doctorat de la UOC convoca beques per dur a terme la tesi doctoral en alguns programes. Les beques UOC comporten la dedicació exclusiva de l'estudiant i la seva incorporació física a les instal·lacions de la Universitat. La durada màxima de les beques és de tres anys i s'han de renovar anualment. Aquesta renovació està condicionada a la consecució, per part de l'estudiant beneficiari, dels objectius formatius i de recerca que li corresponguin.

Les beques UOC també inclouen ajuts a la mobilitat per assistir a congressos o fer estades de recerca en universitats o centres de recerca de prestigi. La mobilitat internacional té com a objectius facilitar la formació de l'investigador predoctoral i la creació de la seva xarxa científica.

Convocatòries i resolucions