Línies d'acció

Assessorament i formació

L’eHealth Center centra el seu treball en tres línies: recerca, assessorament i formació. Els resultats obtinguts del treball d’aquestes tres línies en els diferents àmbits de coneixement del centre generen i transfereixen aquest saber en salut digital a tota la societat per a millorar-ne la qualitat de vida.

Assessorament