Grups de recerca

Grups de recerca relacionats amb la salut digital

L'objectiu de l'eHealth Center és promoure la recerca en salut digital de manera transversal a la Universitat. La comunitat e-health de la UOC està integrada pels grups de recerca següents.