Personal de gestió


El personal de gestió dels estudis està format per l'administrador/a d'estudis, el tècnic/a de gestió de programa i un/a secretari/a, cadascun d'ells/es amb diferents funcions que vetllen per al bon funcionament dels diferents programes, i dels seus docents.

Estudis de Ciències de la Salut