Projectes finalitzats

 
Elaboració d'un model de TRAnslació dels resultats de recerca cap a la presa de decisions en salut (TRAM-S)

Les intervencions preventives i les recomanacions clíniques basades en l’evidència científica s’han dissenyat a fi de ser implantades i aconseguir que la salut de la població millori. Sovint, aquests efectes sobre la salut poblacional no s’esdevenen en la magnitud desitjada i els estudis de recerca translacional han mostrat que un dels buits de coneixement és la manca de models de disseminació i implantació que es puguin aplicar de manera transdisciplinària.

 
Longevitat i treball. Estudi sobre els factors modificables que intervenen en la longevitat i la qualitat de vida, i l'aplicació que tenen en el lloc de treball

El projecte consistirà a analitzar l’evidència sobre els factors modificables que intervenen en la longevitat i la qualitat de vida, i la seva aplicació en el lloc de treball en els àmbits següents: alimentació, activitat física, son, benestar emocional i marcadors biològics. També es durà a terme un estudi qualitatiu mitjançant un grup d’experts en salut laboral.