Projectes finalitzats

 
CICUS - Clúster Iberoamericano de Cooperación en Salud

El projecte pretén establir els mecanismes per crear el Clúster Iberoamericà de Cooperació Universitària en Salut (CICUS), la missió serà constituir-se com un espai d'excel·lència que faciliti la cooperació en xarxa per a la generació i compartició de coneixement d'avantguarda en l'àmbit de les ciències de la salut i com la integració de les TIC pot donar resposta als reptes plantejats pels canvis socioeconòmics del segle XXI. En concret, es pretén crear una xarxa estable de cooperació científica, acadèmica i de recerca entre les universitats consorciades en honor de promoure i desenvolupar programes de cooperació acadèmica i tecnològica, de recerca i d'innovació en salut mitjançant l'ús de les TIC i d'acord amb les necessitats específiques de cada país integrant.

 
CTG - Conciliació de la vida laboral-familiar-personal i teletreball: una anàlisi comparativa entre gèneres

Els objectius generals són identificar les principals estratègies de conciliació entre la vida familiar i laboral que despleguen i utilitzen les dones la feina de les quals se centra en el maneig de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i descriure les transformacions que es produeixen en l'entorn familiar (horaris, dicotomia entre àmbit públic i privat, significat que s'atorga al feina, recursos domèstics d'acció, etc.) com a conseqüència del desplegament de les estratègies anteriors.

 
Concilia: Conciliación de la vida laboral y familiar en mujeres que trabajan con tecnologias de la información

Els objectius generals cón identificar les principals estratègies de conciliació entre la vida familiar i la laboral que despleguen i utilitzen dones a la feina de les quals se centra en el maneig de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC's). - Descriure les transformacions que es produeixen en l'àmbit familiar (horaris, dicotomia públic-privat, significat que s'atorga al feina, a recursos domèstics d'acció, etc.) com a conseqüència del desplegament de les anteriors estratègies.

 
CONDEPCIU - Controversias tecnocientíficas y participación ciudadana en torno a las políticas de atención a la dependencia

L'objectiu d'aquest projecte coordinat és analitzar els efectes i implicacions ètiques, polítiques i socioculturals de l'esmentada tecnificació de les polítiques i el desenvolupament de serveis d'atenció a les persones en situació de dependència. Per aconseguir aquesta finalitat, s'analitzarà amb detall, d'una banda, la implementació i el funcionament d'un dispositiu de teleassistència domiciliària i, de l'altra, els moviments associatius i organitzatius que, utilitzant com a principal recurs internet, han aparegut amb força en els últims anys i han donat lloc a un debat sobre els efectes no esperats i imprevistos dels nous dispositius d'atenció i cura.