Projectes finalitzats

 
Disminució del deteriorament cognitiu, la malnutrició i el sedentarisme mitjançant l'apoderament de les persones grans en la gestió de l'estil de vida i la inclusió social (DOREMI)

L’objectiu del projecte és desenvolupar una solució sistèmica per a les persones grans, que sigui capaç de prolongar la seva capacitat funcional i cognitiva potenciant, estimulant i controlant discretament les seves activitats diàries. El projecte uneix el concepte de prevenció, centrat en la població d’edat més avançada amb una interacció constructiva entre ment, cos i relacions socials.

 
Anàlisi de la comprensió lingüística en nens d'infantil i primària amb dificultats del llenguatge mitjançant el registre de moviments oculars (COMTELMO)

El projecte té com a objectiu estudiar la manera com els nens amb i sense trastorn específic del llenguatge (TEL) comprenen les oracions en llenguatge oral en temps real. El projecte es basa en l’ús de la tècnica de registre de moviments oculars (eye-tracking) sobre tasques que incideixen en la comprensió dels aspectes lèxics i morfosintàctics de l’oració.

 
DARweb: intervenció psicosocial en línia per a nens amb dolor abdominal recurrent i les seves famílies

El dolor crònic i recurrent és un problema molt rellevant per a la nostra societat i el seu tractament comporta un repte. En els nens, objecte de la nostra proposta, un dels problemes de dolor més freqüents és el dolor abdominal recurrent (DAR). Aquest dolor pot arribar a afectar un 12% de la població infantil i incideix en les activitats de la vida diària dels menors i els seus familiars. El sistema actual no disposa d’un tractament efectiu per a aquests nens i les seves famílies i és per això que proposem la nostra intervenció en línia, DARWeb, per a les persones en aquesta situació.

 
Estudio del movimiento de viviendas colaborativas de mayores en España (MOVICOMA)

Aquest projecte està dedicat al moviment sènior d’habitatge col·laboratiu (cohousing), una modalitat d’habitatge creada per les persones grans i per a les persones grans com a alternativa a les residències, l’atenció familiar i l’envelliment al domicili propi. MOVICOMA és el primer estudi del moviment d’habitatges col·laboratius de persones grans a Espanya.